Lisanssız elektrik tesisi başvuruları 30 Eylüle kadar durduruldu Kaynak: Lisanssız elektrik tesisi başvuruları 30 Eylüle kadar durduruldu

Lisanssız elektrik tesisi başvuruları 30 Eylüle kadar durduruldu Kaynak: Lisanssız elektrik tesisi başvuruları 30 Eylüle kadar durduruldu

 

01 Ağustos 2023 tarihiyle 30 Eylül 2023 tarihi arasında yeni lisanssız elektrik üretim tesisi başvurusu alınmayacak

Enerji Günlüğü - Şebeke işletmecileri, 01 Ağustos 2023 tarihiyle 30 Eylül 2023 tarihi arasında yeni lisanssız elektrik üretim tesisi başvurusu almayacak. 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik düzenlemesi uyarınca, şebeke işletmecileri 01 Ağustos 2023 tarihiyle 30 Eylül 2023 tarihi arasında, yeni lisanssız elektrik üretim tesisi başvurusu almayacak. Ancak anılan tarihler arasında gerçekleştirilecek olan komisyon toplantılarında, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılan başvuruların işlemleri yürütülmeye devam edecek. 

ALTYAPI TAMAMLANANA KADAR ARA VERİLDİ

Değişiklik düzenlemesinde, uygulamanın gerekçesi; kapasite duyuru yönteminde yapılacak değişiklikler ile elektronik başvuru altyapısının hazırlanması için gereken işlemlerin tamamlanması olarak bildirildi. 

TEİAŞ HER AYIN 15’İNE KADAR KAPASİTELERİ AÇIKLAYACAK

Bir başka değişiklik de Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) aylık kapasite bildirim yükümlülüğü oldu. Buna göre TEİAŞ, her bir trafo merkezine ait bağlantı kapasitelerine ilişkin bilgileri, EPDK’nın belirleyeceği formatta, her ayın ilk 15 günü içinde internet sayfasında duyuracak.

Dağıtım şirketleri ve OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler de, TEİAŞ’ın duyurularının ardından; bağlantı görüşlerine ve üretim tesisi başvurularına ilişkin bilgileri her ayın 25’inci gününe kadar, internet sayfalarında duyuracaklar.