Güneş Enerjisi Santrali

Güneş Enerjisi Santrali

Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş enerjisi; Güneş’ten gelen ışınların, özel teknolojiler kullanılarak, elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Güneş enerjisi dünyadaki en bol ve temiz enerjidir. Çevreyi kirletmez, gürültüsüzdür. Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerjidir.


Güneş enerjisi, bugün genel küresel enerji kullanımının yalnızca küçük bir miktarını oluştursa da güneş panelleri kurmanın maliyeti giderek düşmektedir. Bu sebeple güneş enerjisi gün geçtikçe daha fazla alanda, daha fazla şirket ve evde kullanılmaktadır. Peki bu sistemler nasıl çalışır?

 

Güneş Enerji Sistemleri Nasıl Çalışır?

Güneş, sadece gündüzleri ışık kaynağı olmaktan daha fazlasıdır. Dünya'ya ulaşan her Güneş ışığı parçacığı -fotonlar- gezegenimizi besleyen enerjiyi içerir. Güneş panelleri, güneş enerjisini fotovoltaik etki olarak adlandırılan bir işlemle kullanılabilir elektriğe dönüştürür. Üretilen elektrik ilişkili tüketim tesisinde tüketilir.

Teorik olarak dünyaya bir saatte çarpan güneş ışınları neredeyse bir yıl boyunca tüm dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir. Güneş enerjisinden yararlanmanın birçok yolu vardır.

 

Güneş Enerji Sistemleri ile Güneş Enerjisinden Nasıl Yararlanılır?

Bu enerjinin en yaygın kullanım aracı güneş panelleridir. Güneş enerji panelleri ile güneş enerji sistemleri kurulur. Güneş panelleri aracılığıyla güneş enerjisi elektriğe dönüşür. Güneş enerjisinin avantajları saymakla bitmez.

 

Güneş Enerjisi Neden Önemlidir?

Güneş panelleri kurmak hem fosil yakıtlara bağımlılığı azaltır hem de elektrik faturalarından tasarruf etmeyi sağlar. Şirketinizin üretim operasyonlarına enerji sağlayabilecek kadar çok adetli güneş panelleri kurulduğu takdirde enerji faturasından tasarruf edebilirsiniz. İş yerlerinde ve fabrikalarda güneş panelleri kullanmak bu anlamda birçok fayda sağlamaktadır.

 

Güneş Enerji Sistemleri Şirketinize Ne Fayda Sağlar?

Günümüzde kullandığımız elektrik kaynaklarının çoğu, karbondioksit kaynaklı olarak doğaya zararlı atık çıkaran fosil yakıtlardır. Oysa güneş enerjisi, kirliliğe yol açmayan en temiz enerji kaynağıdır ve doğaya zarar vermez. AR ELEKTRİK A.Ş. güneş enerjisi dönüşümünü hızlı, etkin ve kolay bir şekilde gerçekleştirir. Elektrik giderlerinde tasarruf sağlar. Güneş panellerinin bakım maliyetleri düşük olduğundan şirketiniz uzun yıllar tasarruf eder. O halde güneş enerji sistemlerinin şirketinize sağlayacağı faydaları yakından inceleyelim.

 

Güneş Enerjisi Sistemlerinin Şirketinize Sağlayacağı 6 Fayda

 

1. Yatırım Bedeli Ödemeden Güneş Enerjisi Dönüşümü Gerçekleştirin

AR ELEKTRİK A.Ş. , Güneş enerjisi sistemi kurulumu öncesinde saha çalışmaları yapar, projeyi geliştirir, uygular iki yıl süresince ücretsiz bakım onarım hizmeti sağlar ve iki yıl sonunda sözleşme yenilenmesi ile sözleşme süresi boyunca bakım ve onarım hizmeti sağlar.

2. Güneş Enerjisi Dönüşümü ile Elektriğinizi Tükettiğiniz Yerde Üretin, Paranız Cebinizde Kalsın

Elektrik tüketiminizin tamamını AR ELEKTRİK A.Ş.’nin kurduğu Güneş Enerjisi Santrali ile gerçekleştirdiğinizde, kendi elektriğinizi üretmeye başlarsınız. Güneş enerji santrali sayesinde ne kadar çok enerji üretilirse, o kadar az elektrik satın alma ihtiyacı olur, böylece tasarruf sağlanır. Eğer güneş enerjisi santrali tüketim ihtiyacından daha fazla enerji üretiyorsa, tüketim ihtiyacı kadar enerjiyi şebekeye geri satılabilir ve işletmeniz için bir gelir kaynağı olabilir. Dahası, çatınıza ya da arazinize kurulan güneş panelleri minimum yer kapladığından işinizin bulunduğu yeri ve binayı en etkin şekilde kullanmaya başlarsınız.

3. Elektrik Fiyatının En Pahalı Olduğu Saatlerde Güneş Enerjisi ile Tasarruf Edin

Enerji talebinin yüksek olduğu saatlerde güneş enerjisi maksimum üretim kapasitesine ulaşır. Böylece, güneş enerjisi kullanarak elektrik fiyatının en pahalı olduğu saatlerde kendi elektriğinizi üretir ve enerji giderlerinizi azaltır, tasarruf sağlarsınız.

4. Güneş Enerjisi Sistemleri ile Doğayı Koruyun

Güneş enerjisi, diğer enerji kaynaklarına kıyasla doğaya olumsuz etkisi bulunmayan bir doğal enerji kaynağıdır. Sera gazı üretmez ve su kaynaklarını kirletmez. Örneğin bir nükleer santral elektrik üretmek için güneş enerjisi santralinden yirmi kat daha fazla suya ihtiyaç duyar. Güneş enerjisi üretimi ise buna ihtiyaç duymaz, herhangi bir gürültü yaratmaz ve kentsel alanlarda çevreye rahatsızlık vermez.

5. Düşük Bakım Maliyetleri ile Uzun Yıllar Boyunca Tasarruf Edin

Güneş enerjisi sistemlerinin bakım maliyeti düşüktür. Güneş panellerinin ömrü uzundur ve 25 yıla varan ürün ve performans garantileri vardır. Paneller yılda sadece birkaç kez temizleme ile verimliliklerini korur. Bunun yanında güneş panellerinde hareketli parça olmadığı için aşınma ve yıpranma söz konusu değildir. Bu nedenle düşük bakım maliyetleri ile uzun yıllar tasarruf edersiniz.

6. Tükenmez Enerji Kaynağına Yatırım Yapın

Güneş panelleri, Türkiye’nin pek çok bölgesinde kullanılabilir ve güneş enerjisi her gün mevcuttur. Diğer enerji kaynaklarının aksine, güneş enerjisini tüketmek mümkün değildir. Tükenmez ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisine yatırım yaparak sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunursunuz.Peki güneş enerji santralleri nasıl kurulur?

 

Güneş Enerji Sistemleri Kurulumu

AR ELEKTRİK A.Ş. Güneş Enerji Sistemi projelerinizi üç aşamada gerçekleştirir. Bu aşamalar keşif, teklif ve kurulum aşamalarıdır. AR ELEKTRİK ekipleri öncelikle saha ziyareti ve ön analiz yapar. Sonrasında size özel çözümler sunar, projelendirir, performansı referans alan iş modelleri ile teklif sunar ve tasarlanan projeyi uygular. Üstelik sözleşme boyunca santralin bakımını ekstra bir maliyet talep etmeden üstlenir. Kurulum üç aşamada gerçekleşir.

1. Keşif

Keşif aşamasında işletmenizin bulunduğu bölgenin ne kadar güneş ışığı aldığı, işletmenizin enerji tüketim miktarı ve çatı veya arazinizin güneş panelleri kurulumuna elverişli olup olmadığı incelenmelidir. Bunun için AR ELEKTRİK A.Ş. uzman ekipleri işletmenizi ziyaret ederek saha çalışması ve keşif yapar. Gerekli tüm veriler (fotoğraf, kayıt, belge ve inşaat planları) temin edildiği takdirde saha çalışması yapmadan da teklif aşamasına geçilebilir. AR ELEKTRİK A.Ş. uzman ekipleri saha çalışması aşamasında kurulum yapılacak bölgeye, santral tasarımına ve diğer faktörlere bağlı olarak üretim kapasitesini belirler. Tüm dünyada kabul gören simülasyon programları ile santralin potansiyel üretim kapasitesini hesaplar.

2. Teklif

Keşif aşamasında gerekli olan belgeler paylaşılmışsa ve ön koşullar güneş enerjisi santral kurulumuna elverişli ise; AR ELEKTRİK A.Ş. size özel çözümler üretir, projelendirir ve projeye özel olarak performansını referans alan bir sözleşme hazırlar. Gelecekteki iş genişletme projeksiyonlarınıza göre, güneş enerji santrali kurulumunun işletmeniz için elde edeceği finansal avantajları öngörü hazırlayarak paylaşır.

3. Kurulum

Teklif, sözleşme, yasal izin süreçleri ve kurulum dahil olmak santraller 6-8 ay sürede işletime hazır hale gelir.

Peki her işletme güneş enerjisi kullanabilir mi?

Şirketiniz Güneş Enerjisi Kullanmaya Uygun mu?

İşletmenize güneş paneli kurmanın verimli olup olmayacağını çeşitli faktörler belirler. Bunlardan en önemlisi iş yerinizin bulunduğu bölgenin ne kadar güneş ışığı aldığıdır. İşletmenizin mevcut elektrik tüketimi, çatı ve arazinizin güneş panelleri kurmaya elverişli olup olmaması da önemlidir. Örneğin bazı tesislerin çatı ve arazilerinde kurulum kolay olabiliyorken, dik eğimli çatı ve arazilerde güneş panellerinin kurulumu zorlaşabilir.

Kısaca güneş enerjisi dönüşümünde belirleyici olan faktörler aşağıdaki gibidir:

  • İşletmenin bulunduğu bölgenin ne kadar güneş ışığı aldığı,
  • İşletmenizin enerji tüketim miktarı, elektrik abonelik sözleşme gücü
  • Çatı ve arazi tipi büyüklüğünün güneş panelleri kurulumuna elverişli olup olmaması.

 

Güneş Enerjisi Dönüşümüne Nasıl Karar Verirsiniz?

İşletmenizin güneş enerjisi sistemleri için uygunluğunu, aşağıdaki sorulara göre değerlendirebilirsiniz. Eğer aşağıda sıralanan sorulardan bazılarına ‘Evet’ cevabı veriyorsanız, AR ELEKTRİK A.Ş. ekipleri ile iletişime geçebilirsiniz.


 

1.  Güneş enerjisi sistemi kurulumu, işletmenizin finansal ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olacak mı?

 

2. Güneş enerjisi kullanımı için tesisiniz uygun mu? (Kurulum planlanan yer; dayanım, ışınım, eğim, alan vb. konularda yeterlilikleri sağlanıyor mu, ilgili yönetmeliklere uygun mu?)

 

3. İşletme maliyetlerinizde elektrik giderlerinin oranı yüksek mi?

 

4. Çevreye duyarlı olmak kurumunuzun profiline fayda sağlayacak mı?

İşletmenizin güneş enerjisi dönüşümünü gerçekleştirebileceğinize karar verdiğinizi varsayalım. İşte AR ELEKTRİK A.Ş. bu aşamada devreye girer.

 

Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulumu İçin Atılacak 5 Adım

1. Saha keşifleri tarafımızca yapılarak, güneş enerji tesisi ve yardımcı ekipmanların kurulumu için uygunluk değerlendirilir.

 

2. İşletmenizin enerji tüketim analizinizi yaparak tesisinize kurulacak teknik fizibilite çalışmasını gerçekleştirir.

 

3. Gelecekteki iş genişleme projeksiyonlarınızı, güneş enerjisinin finansal avantajlarını ölçer.

 

4. İşletmenizi ziyaret ederek saha çalışması ve keşif yapar.

 

5. Fotoğraf, kayıt, belge ve inşaat planları ile işletmenizin en az altı aylık elektrik faturalarının dökümünü temin eder. 
 

 

İşletmenizin Güneş Enerjisi Dönüşümünü Şimdi Gerçekleştirmeniz İçin 7 Sebep

 

1.Güneş Enerjisi Dönüşümü ile Tasarruf Edin

Güneş Enerjisi dönüşümü ile elektrik gideriniz azalacak, böylece maliyetlerinizde tasarruf sağlayacaksınız. İşinizde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi tükettiğiniz yerde üreterek sadece tasarruf etmekle kalmaz, işletmenizde ürettiğiniz ekstra enerjiyi şebekeye satarak kar edebilirsiniz.

 

2. Performansınızı Garantileyin

AR ELEKTRİK A.Ş. garantisi altında güneş enerji dönüşümünü gerçekleştirdiğinizde, sistem kendi masraflarını karşılayacak hale gelir. Bu tasarruf enerji dönüşümünüzün yatırım maliyetlerini geri öder. AR ELEKTRİK A.Ş. sizin gerçek bir çözüm ortağınız olur. Gerçekleştireceğiniz dönüşümün başarısı sizin olduğu kadar bizim için de önemlidir.

 

3. Yatırımın Finansmanını Bize Bırakın

AR ELEKTİRK A.Ş. bu yola sizinle beraber çıkar. Sizin için uygulanacak projenin verimliliğini sağlar ve projenin yatırım finansmanını en iyi şekilde yönlendirir. Bu sebeple başarınız başarımızdır. Güneş enerjisi dönüşümü konusunda uzman ekibimiz sürecin her aşamasında sizinledir.

 

4. Güneş Enerjisi Sistemleri ile İşinize ve Markanıza Değer Katın

İşletmenizde güneş enerjisi kullanmak, kurumunuzun değerini önemli ölçüde artırır. Şirketinizi öncü, ileri görüşlü ve sosyal sorumluluk sahibi kılar. Markanızın değerini ve itibarınızı artırmakla kalmaz, sürdürülebilir enerji dönüşümü ile sizi değişen dünyanın öncü şirketleri arasına sokar.

 

5. Ücretsiz Elektrik Kaynağından Uzun Yıllar Yararlanın

Şirketinizi güneş enerjisi kullanımına geçirmenin önemli bir faydası da güneş enerjisi panellerinin uzun ömürlü olmasıdır. Güneş panellerinin uzun süreli garantileri vardır, AR ELEKTRİK A.Ş.’nin kullandığı güneş panelleri 25 sene performans garantilidir.

 

6. Geleceğimize Katkıda Bulunun

Şirketinizin dönüşümünü sağladığınızda güneş enerjisi üreticisi olarak, yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlara bağımlılığınızı düşürecek, zararlı CO-2 gaz salınımını engelleyecek, karbon ayak izinizi azaltacak, doğayı koruyacaksınız. Güneş enerjisi kullanarak sonraki nesillere daha temiz bir dünya bırakmaya katkıda bulunacaksınız. Dahası, toplumun bütün kesimlerinin iş yerlerinden beklediği sorumluluğu üstlenerek itibarınızı artırıp markanıza değer katacaksınız.

 

7. Güvenilir ve Düşük Bakım Maliyetli Enerji Kaynağından Yararlanın

Güneş panelleri güvenilirdir ve düşük bakım maliyetleri vardır. Periyodik bakımlar yaptırmanız yeterli olacaktır. Güneş Enerjisi tükenmez, temiz ve gürültüsüz enerji kaynağıdır. Ayrıca, atıl durumdaki çatı veya varsa uygun araziniz güneşten enerji üretiminde kullanılarak, kaynaklarınızın daha verimli değerlendirilmesi sağlanır.